Szanowny użytkowniku!

(przewiń w dół, aby zapoznać się z całością informacji)

Mając na uwadze, że 25 maja 2018r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znane szerzej pod nazwą GDPR (RODO) administrator serwisu internetowego https://przedszkole2.kedzierzyn-kozle.edu.pl/ którym jest
Publiczne Przedszkole nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu nazywane dalej Administratorem, dla spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 12 (Rozdział III)tego Rozporządzenia informuje niniejszym, że w obrębie serwisu stosuje następującą politykę prywatności :

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, jeżeli takowe występują w treści podstrony oraz za pomocą formularza logowania w celu uzyskania dostępu do zaplecza administracyjnego strony.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane są przechowywane przez czas niezbędny dla prawidłowego udostępniania informacji.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych firmie Usługi informatyczne Witold Joniak, ul. Sienkiewicza 3 47-253 Landzmierz NIP:749-121-63-73 REGON 530600669 - w celu obsługi systemu zarządzania treścią strony. Firma ta podpowierza przetwarzanie firmie Kylos Sp. z o. o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź, Oznaczenie sądu rejonowego:Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 947-196-00-52 Regon: 100635787 KRS: 0000496957 - w celu przechowywania danych na serwerach

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Do korzystania z serwisu wymagane jest zaakceptowanie tej polityki prywatności. Jeżeli jej nie akceptujesz opuść tę stronę. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się pisząc na adres pp21@kedzierzynkozle.pl
akceptuję politykę prywatności - przejdź do serwisu

Publiczne Przedszkole nr 2

w Kędzierzynie-Koźlu

Bieżące aktualności

Zasady dobrej współpracy :

W razie pytań lub zgłoszeń prosimy dzwonić:
- 77 472 30 84 korytarz
- 77 472 34 84 kancelaria

W razie złego samopoczucia dziecka – zadzwonimy do Państwa, tylko proszę zadbać, żebyśmy mieli aktualne telefony.

Jeśli w ciągu dnia zdarzy się coś ważnego z dzieckiem -nauczyciel zgłosi to rodzicowi przy odbiorze dziecka.

Prosimy przyprowadzać dzieci zdrowe.
Proszę przy wejściu i wyjściu odbijać karty ATMS Kids – system naliczy czas obecności dziecka w przedszkolu.
Nowi rodzice dostaną karty w ciągu pierwszych dni.

 

Dziecko z przedszkola odbierają rodzice. Jeżeli chcecie Państwo, żeby odbierał je inny dorosły: ciocia, dziadek, sąsiadka - proszę wypisać i złożyć oświadczenie.

 


Podstawa programowa w godz. 7.00-12.00 realizowana jest nieodpłatnie. Za każdą następną godzinę pobytu rodzice winni wnosić opłatę w wysokości 1 zł ( oprócz dzieci 6 letnich)

Opłata za korzystanie ze świadczeń przedszkola na pisemny wniosek rodzica

podlega obniżeniu o 50% w przypadku:

- uczęszczania do przedszkola dziecka z rodziny zastępczej;

- uczęszczania do przedszkola lub przedszkola i żłobka drugiego dziecka z rodzeństwa.

Opłaty nie pobiera się w przypadku:

-uczęszczania do przedszkola lub przedszkola i żłobka trzeciego i każdego następnego dziecka;

-uczęszczania do przedszkola dziecka z domu dziecka.


Intendent nalicza odpłatność za pobyt dziecka i przekazuje Państwu paski z informacją na początku miesiąca. Płatność do 15 każdego miesiąca. Za wrzesień paski będą w październiku.
Rodzice z niskimi dochodami mogą starać się w MOPS-ie
o objęcie dziecka dożywianiem w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Do Przedszkola należy dostarczyć decyzje z MOPS.

Przedszkole czynne jest w godz. 6.00-16.00
Proszę przyprowadzać dzieci do godz. 8.00
Odbiór dzieci po podwieczorku od godz. 14.30

 

Posiłki
śniadanie godz.8.30   - 1.50 zł
obiad godz.11.30    -2.40 zł
podwieczorek godz. 14.15 - 1.10 zł
Dzieci na życzenie dostają wodę do picia .

 


Religia odbywa się w Kubusiach Puchatkach.
Logopedia odbywa się dla potrzebujących dzieci w grupach 4-osobowych.

W roku szkolnym 2019-20 w grupie Kubusie Puchatki realizowana jest innowacja „Żyję zdrowo i kolorowo” i we współpracy z Domem Dziennego Pobytu nr 1 projekt socjalny „Integracja międzypokoleniowa”