Publiczne Przedszkole nr 2

w Kędzierzynie-Koźlu

logo bip

Bieżące aktualności

Zasady dobrej współpracy :

W razie pytań lub zgłoszeń prosimy dzwonić:
- 77 472 30 84 korytarz
- 77 472 34 84 kancelaria

W razie złego samopoczucia dziecka – zadzwonimy do Państwa, tylko proszę zadbać, żebyśmy mieli aktualne telefony.

Jeśli w ciągu dnia zdarzy się coś ważnego z dzieckiem -nauczyciel zgłosi to rodzicowi przy odbiorze dziecka.

Prosimy przyprowadzać dzieci zdrowe.
Proszę przy wejściu i wyjściu odbijać karty ATMS Kids – system naliczy czas obecności dziecka w przedszkolu.
Nowi rodzice dostaną karty w ciągu pierwszych dni.

 

Dziecko z przedszkola odbierają rodzice. Jeżeli chcecie Państwo, żeby odbierał je inny dorosły: ciocia, dziadek, sąsiadka - proszę wypisać i złożyć oświadczenie.

 


Podstawa programowa w godz. 7.00-12.00 realizowana jest nieodpłatnie. Za każdą następną godzinę pobytu rodzice winni wnosić opłatę w wysokości 1 zł ( oprócz dzieci 6 letnich)

Opłata za korzystanie ze świadczeń przedszkola na pisemny wniosek rodzica

podlega obniżeniu o 50% w przypadku:

- uczęszczania do przedszkola dziecka z rodziny zastępczej;

- uczęszczania do przedszkola lub przedszkola i żłobka drugiego dziecka z rodzeństwa.

Opłaty nie pobiera się w przypadku:

-uczęszczania do przedszkola lub przedszkola i żłobka trzeciego i każdego następnego dziecka;

-uczęszczania do przedszkola dziecka z domu dziecka.


Intendent nalicza odpłatność za pobyt dziecka i przekazuje Państwu paski z informacją na początku miesiąca. Płatność do 15 każdego miesiąca. Za wrzesień paski będą w październiku.
Rodzice z niskimi dochodami mogą starać się w MOPS-ie
o objęcie dziecka dożywianiem w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Do Przedszkola należy dostarczyć decyzje z MOPS.

Przedszkole czynne jest w godz. 6.00-16.00
Proszę przyprowadzać dzieci do godz. 8.00
Odbiór dzieci po podwieczorku od godz. 14.30

 

Posiłki
śniadanie godz.8.30   - 1.70 zł
obiad godz.11.30    -2.80 zł
podwieczorek godz. 14.15 - 1.50 zł
Dzieci na życzenie dostają wodę do picia .

 


Religia odbywa się w Kubusiach Puchatkach.
Logopedia odbywa się dla potrzebujących dzieci w grupach 4-osobowych.