Publiczne Przedszkole nr 2

w Kędzierzynie-Koźlu

logo bip

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczne Przedszkole Publiczne nr 2 z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47-224), ul. Kozielska 3, adres e-mail: pp2@kedzierzynkozle.pl, tel. 77 472 30 84;

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ;

 3. sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Publicznym Przedszkolu nr 2 to: adres korespondencyjny ul. Kozielska 3, 47-224 Kędzierzyn-Koźle, adres e-mail: pp2@kedzierzynkozle.pl, tel. 77 472 30 84;

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane będą przez okres 5 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora;

 5. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy;

 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

 8. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;

 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą

  profilowane.