Szanowny użytkowniku!

(przewiń w dół, aby zapoznać się z całością informacji)

Mając na uwadze, że 25 maja 2018r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znane szerzej pod nazwą GDPR (RODO) administrator serwisu internetowego https://przedszkole2.kedzierzyn-kozle.edu.pl/ którym jest
Publiczne Przedszkole nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu nazywane dalej Administratorem, dla spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 12 (Rozdział III)tego Rozporządzenia informuje niniejszym, że w obrębie serwisu stosuje następującą politykę prywatności :

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, jeżeli takowe występują w treści podstrony oraz za pomocą formularza logowania w celu uzyskania dostępu do zaplecza administracyjnego strony.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane są przechowywane przez czas niezbędny dla prawidłowego udostępniania informacji.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych firmie Usługi informatyczne Witold Joniak, ul. Sienkiewicza 3 47-253 Landzmierz NIP:749-121-63-73 REGON 530600669 - w celu obsługi systemu zarządzania treścią strony. Firma ta podpowierza przetwarzanie firmie Kylos Sp. z o. o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź, Oznaczenie sądu rejonowego:Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 947-196-00-52 Regon: 100635787 KRS: 0000496957 - w celu przechowywania danych na serwerach

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Do korzystania z serwisu wymagane jest zaakceptowanie tej polityki prywatności. Jeżeli jej nie akceptujesz opuść tę stronę. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się pisząc na adres pp21@kedzierzynkozle.pl
akceptuję politykę prywatności - przejdź do serwisu

Publiczne Przedszkole nr 2

w Kędzierzynie-Koźlu

Ramowy rozkład dnia dla grupy Krasnoludki

6:00-7:00

Schodzenie się dzieci. 

Zabawy dowolne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. 

7:00-8:15

Zabawy wg zainteresowań indywidualnie lub w grupach.

Korzystanie z gier, układanek stolikowych.

Zabawy uwzględniające rozwój procesów poznawczych, rozwój fizyczny, emocjonalny i społeczny, inspirowane przez dzieci  lub nauczyciela. 

Zabawy ruchowe, taneczne wynikające z potrzeb dzieci.

Ćwiczenia poranne.

8:15-9:00

Czynności organizacyjno- porządkowe.

Śniadanie.

Nabywanie nawyków higienicznych.

Doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłku, kulturalnego zachowywania się przy stole.

9:00-11:15

Zajęcia dydaktyczne wspierające całościowy rozwój dziecka, wg wybranego programu wychowania przedszkolnego i innych projektów, realizowanych w grupie.

Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne i ogólnorozwojowe, relaksacyjne.

Zabawy i ćwiczenia usprawniające funkcje poznawcze dziecka (percepcja wzrokowa, słuchowa, koordynacja wzrokowo- ruchowa, grafomotoryka, myślenie logiczne, pamięć), ćwiczenia ortofoniczne i oddechowe.

Zabawy dowolne dzieci wynikające z ich potrzeb, zainteresowań, prowadzone w stałych kącikach tematycznych: konstrukcyjnym, czytelniczym, artystycznym i przyrodniczym oraz w kącikach utworzonych czasowo.

Pobyt na świeżym powietrzu - zabawy ruchowe dowolne lub kierowane z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego, przyborów i zabawek dostępnych w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki.

11:15-12:00

Czynności organizacyjno- porządkowe.

Obiad.

Czynności sanitarno- higieniczne.

Kulturalne spożywanie posiłku, przedszkolny savoir-vivre.

Pogadanka na temat zdrowego sposobu odżywiania się, przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw, zwracanie uwagi na dokładne żucie pokarmu.

12:00-14:00

Odpoczynek, leżakowanie.

Wyciszenie dzieci -  słuchanie literatury dziecięcej, muzyki relaksacyjnej. 

Wdrażanie do samodzielnego zdejmowania i zakładania podstawowej odzieży.

14:00-16:00

Czynności organizacyjno - porządkowe.

Podwieczorek.

Zabawy wg zainteresowań dzieci; manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, gry stolikowe, zabawy integracyjne i inne odbywające się w sali lub w ogrodzie.

Czynności porządkowe w sali.

Rozchodzenie się dzieci - wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych.